Type D en D+

Woningventilatie type D

Toevoer van zuivere lucht en afvoer van vervuilde lucht wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van 2 ventilatoren.

Bijgevolg is er perfecte controle over de in -en uitgaande luchtdebieten.

De meeste type D ventilatie units zijn ook uitgerust met een warmtewisselaar waardoor het overgrote deel van de warmte die de afgevoerde lucht bevat wordt gebruikt om de verse lucht op te warmen. Rendementen van 90% en meer zijn mogelijk.


Een voorbeeld: In de woning is het 20°C, buiten 0°C. Zonder warmtewisselaar blaast de unit dus lucht van 0°C in de woning. De warmtewisselaar kan echter 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht (20°C) recupereren en gebruiken om de toegevoerde lucht op te warmen. De lucht die in de leefruimtes wordt geblazen zal een temperatuur hebben van 18°C.


Bij een systeem D is het belangrijk om een balans te vinden tussen aan- en afgevoerd debiet. Daarom spreekt men ook wel van balansventilatie.

Woningventilatie type D+

Wilt u echt scoren met uw EPB aangifte en bij onze planeet dan kan het D systeem ook vraaggestuurd uitgevoerd worden. In dit geval worden er CO2- en vochtsensoren bijgeplaatst en een zone klep. Detecteert het toestel dat er 's nachts meer CO2 is in de slaapkamers dan in de woonkamer dan wordt er meer verse lucht naar de slaapkamers gestuurd en dit zonder op te toeren. Dit systeem laat toe de ventilatie volledig automatisch te laten werken. U behoudt echter te allen tijde de controle over het systeem en kan manueel wijzigen indien dit gewenst zou zijn.

De door E.I.C. geplaatste ventilatie toestellen beschikken over een zomer by-pass klep. Deze klep laat een adiabatische koeling van de woning toe.


Een voorbeeld: Tijdens de zomer is de woning overdag opgewarmd tot 24 à 25°C, ondanks het sluiten van de zonnewering. De temperatuur die men wenst is 21 à 22°C maar men heeft geen airco. De buitentemperatuur daalt 's nachts tot 16 à 17°C. De ventilatie unit detecteert dat de woning warmer is dan gewenst en meet ook dat het buiten koeler is dan binnen. De by-pass klep opent en de lucht stroom nu niet meer via de warmtewisselaar. Warme, vervuilde lucht van 24 à 25°C stroomt nu uit de woning terwijl er verse, koele lucht van 16 à 17° in de woning stroomt. Bereikt de temperatuur in de woning 22°C dan sluit de by-pass klep weer.

Vergelijking ventilatie systemen